אינטרטאון - מערכות gis‏ וסקרים גאוגרפיים לרשות המקומית
מערכת ניהול עירוני

עדכון בנט"ל

אינטרטאון נבחרה להיות אחד מספקי העדכון הבודדים של מרכז מיפוי ישראל. במסגרת פעילות זו, אינטרטאון נוטלת חלק משמעותי בעדכון בסיס הנתונים הטופוגרפי הלאומי של מדינת ישראל.

עבודת העדכון כוללת קליטת יישויות מאורתופוטו מעודכן דרך עבודת שדה מאומצת וכלה בבקרת איכות מחמירה. כל העבודה נעשית בכפוף למפרט הקליטה המורכב של בסיס הנתונים, תוך כדי הפעלת כלי ה Data Reviewer הייחודי של ESRI המשמש לבקרות איכות מדגמיות ואוטומטיות.

אינטרטאון גאה להיות חלק ממאמץ לאומי לעדכון גאוגרפי.

© 2024 כל הזכויות שמורות לאינטרטאון
Powered by Selectedסלקטד שיווק אינטרנטי