אינטרטאון - מערכות gis‏ וסקרים גאוגרפיים לרשות המקומית
שירותי GIS

שירותי מפעיל GIS

מערכת GIS הינה מערכת פשוטה לתפעול המשרתת את כלל הארגון. 

על מנת לנצל את המערכת באופן מקסימאלי - הן מבחינת המידע המצוי בה והן מבחינת הצרכים המשתנים של הארגון - יש צורך במפעיל GIS מקצועי (בין אם הוא עובד של הרשות או עובד חיצוני של חברת אינטרטאון).

שירותי מפעיל GIS כוללים:

  • ניהול ומעקב על פרויקטים עירוניים מרחביים.
  • הדרכת משתמשים על המערכת.
  • הפקת דו"חות מורכבים מן המערכת.
  • מתן שירותים לקבלני העירייה.
  • ניהול נתונים גיאוגרפיים במרחב הרשות והפיכתם למידע זמין.
© 2018 כל הזכויות שמורות לאינטרטאון
סלקטד שיווק אינטרנטיסלקטד שיווק אינטרנטיהלוואה לסגירת המינוס