אינטרטאון - מערכות gis‏ וסקרים גאוגרפיים לרשות המקומית
סקרים

סקר כתובות

האורינטציה הטבעית שקיימת ברשויות מוניציפליות לניהול מרחבי מחייבת את הרשות ליצור שפה משותפת בין מערכות המידע השונות ברשות למערכת GIS מרכזית.

חברת אינטרטאון מציעה פיתרון ייחודי לבעייה מטרידה זו.

הבנת צרכי המחלקות השונות ברשות תוך טיוב נתונים מבוקר בשיתוף עם החברות השונות הפועלות ברשות מביא לאחידות המידע בכלל המערכות האירגוניות.

חברת אינטרטאון פתחה מתודולוגיית עבודה יחודית לתיאום בין כלל המידע הקיים ברשות, ולניתוח והצגת מידע רב מחלקתי על גבי המערכת.

יתרונות ביצוע הסקר :

מאפשר לסנכרן מידע בין מחלקות שונות:
   ניתן לאתר על אותה המפה: סקר ארנונה, תיקי בניין, תב"עות, נכסי עירייה, תשתיות, צילומים אלכסוניים, תמרורים ועוד. 
   מידע בנוגע לבעלות על נכסים, משלמים ומדידות ארנונה בלחיצת כפתור 
   בעת בקשה להיתר בניה רישוי עסק, מדידת ארנונה ניתן לבצע הצלבה מול נתוני הגביה


מאפשר לבצע בנקל שאילתות שעד כה היו מורכבות:
   כמה נכסים קיימים במבנה מסוים
   כמה בתי אב בקרבת בית ספרגן ילדים וכ"ו
   באיזה אזור יש ריכוז חייבים גבוה
   ריכוז בתי אב יחסית לחניותשטחים ירוקים וכ"ו

© 2018 כל הזכויות שמורות לאינטרטאון
סלקטד שיווק אינטרנטיסלקטד שיווק אינטרנטיהלוואה לסגירת המינוס