אינטרטאון - מערכות gis‏ וסקרים גאוגרפיים לרשות המקומית
שירותי GIS

אפיון והקמת מערכות

חברת אינטרטאון מספקת פתרונות GIS רבים עבור רשויות מקומיות, ובמרכז שירותים אלו נמצא ללא ספק ניהול התהליך המורכב של אפיון והקמת מערכת GIS.

באמצעות הידע שנצבר ובסיוע יועצים ומומחים, פיתחה החברה על בסיס הטכנולוגיות החדשניות ביותר מודל נתונים גיאוגרפי ייעודי, המוצג על גבי מפה בכל טלפון סלולרי או מחשב, ומאפשר גישה ישירה אל כלל המידע בארגון.

כאשר אינטרטאון מקימה מערכת GIS עבור ארגון, אנו מנהלים את כלל תהליך בניית המערכת מקצה לקצה

עיקרי התהליך:

  • שלב האיפיון: בו לומדים את המבנה הארגוני ואופי העבודה לצורך התאמת פתרון תוכנה אופטימלי.
  • שלב ניתוח מערכת : בשלב זה גוזרים משמעויות טכניות ותפעוליות של מערכת ה-GIS בהתאם לצרכי הארגון.
  • שלב הפיתוח: בשלב זה מתאימים את פיתוח הבסיס של אינטרטאון לצרכי המערכת שאופיינו בשלב הקודם.
  • שלב ההטמעה: בשלב זה, אינטרטאון מנהלת את התהליך המורכב של בניית מאגר המידע הגיאוגרפי, המושתת על המידע הגיאודזי ומקושר למידע האלפא נומרי. 
  • שלב סופי: שלב ההדרכה למשתמשי המערכת.
© 2018 כל הזכויות שמורות לאינטרטאון
סלקטד שיווק אינטרנטיסלקטד שיווק אינטרנטיהלוואה לסגירת המינוס