אינטרטאון - מערכות gis‏ וסקרים גאוגרפיים לרשות המקומית
סקרים

סקר ייעודי קרקע

סקר ייעודי קרקע מאפשר לועדה לתכנון ובניה לראות באופן מרחבי את ייעוד הקרקע כפי שהוגדר על ידה. הסקר מתבצע לפי מאגר יעודי הקרקע ההיסטוריים של הועדה לתב"עות ישנות ונוהל מבא"ת לתב"עות חדשות.

התוצר הסופי המתקבל הוא מידע מפורט אודות זכויות הבניה בכל חלקה המוצג בדף מידע ברור לאזרח.  ניתוח ייעודי הקרקע נעשה באמצעות אדריכלים ובשילוב הידע המקצועי הקיים בועדה.

סקר ייעודי הקרקע מתבצע בהדרגה תוך התחשבות במגבלות התקציביות של הרשות המוניציפלית. בצורה זו, יכולה הרשות להנות בכל שלב בסקר מתוצריו וליצור יחסי אמון בין הלקוח לחברה.

שלבי ביצוע הסקר :

  • איסוף וטיוב נתונים
  • עיגון תב"עות מדויק לקדסטר
  • דגימת מגרשים וקו כחול
  • ממשק למערכת מעקב תב"ע
  • ביצוע קומפילציה והפקת דפי מידע
© 2024 כל הזכויות שמורות לאינטרטאון
Powered by Selectedסלקטד שיווק אינטרנטי