אינטרטאון - מערכות gis‏ וסקרים גאוגרפיים לרשות המקומית
סקרים

סקר ייעודי קרקע

סקר ייעודי קרקע מאפשר לוועדה לתכנון ובניה לראות באופן מרחבי את ייעוד הקרקע כפי שהוגדר על ידי הוועדה לתכנון ובנייה.  הסקר מתבצע לפי מאגר יעודי הקרקע ההיסטוריים של הוועדה לתבעות ישנות ונוהל מבא"ת לתבעות חדשות.

התוצר הסופי המתקבל הוא מידע מפורט אודות זכויות הבניה בכל חלקה המוצג בדף מידע ברור לאזרח.  ניתוח ייעודי הקרקע נעשה באמצעות אדריכלים מקצועיים ובשילוב הידע המקצועי הקיים בוועדה.

סקר ייעודי הקרקע מתבצע בהדרגה תוך התחשבות במגבלות התקציביות של הרשות המוניציפלית. בצורה זאת יכולה הרשות ליהנות בכל שלב בסקר מתוצריו וליצור יחסי אמון בין הלקוח לחברה.

שלבי ביצוע הסקר :

  • איסוף וטיוב נתונים.
  • עיגון תב"עות מדויק לקדסטר.
  • דגימת מגרשים וקו כחול.
  • ממשק למערכת מעקב תב"ע.
  • ביצוע קומפילציה והפקת דפי מידע.
© 2018 כל הזכויות שמורות לאינטרטאון
סלקטד שיווק אינטרנטיסלקטד שיווק אינטרנטיהלוואה לסגירת המינוס